WHO อนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์

สวิตเซอร์แลนด์ 1 ม.ค. – WHO ขึ้นบัญชีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์ เพื่อใช้เป็นกรณีฉุกเฉิน นับเป็นครั้งแรกที่วัคซีนป้องกันโควิด-19 ถูกเพิ่มในบัญชีดังกล่าวของ WHO