FACTSHEET [ภาพรวม] สถานการณ์โควิด-19 #COVID19 ในไทย ณ 14 มิ.ย. 63 โดย ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

FACTSHEET สถานการณ์ #COVID19 ไทย
14 มิ.ย. 63 ณ 11.30น.

ป่วยเพิ่ม 1 คน (นักเรียนไทย กลับจากสหรัฐอเมริกา)
ไม่มีผู้หายป่วยเพิ่ม
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ติดต่อกัน 20 วัน

คืนนี้ไม่มีเคอร์ฟิว
รวมป่วย 3135
หาย 2987
ตาย 58