FACTSHEET [ภาพรวม] สถานการณ์โควิด-19 #COVID19 ในไทย ณ 24 พ.ค.63 โดย ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

@sureandshare

FACTCLIP สถานการณ์ #COVID19 ไทย 24 พ.ค.63 ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ไทยอันดับ 75 ของโลก #ชัวร์ก่อนแชร์ ##CoronaVirusFacts #tiktoknews

♬ original sound – ชัวร์ก่อนแชร์