FACTSHEET [ภาพรวม] สถานการณ์โควิด-19 #COVID19 ในไทย ณ 16 มี.ค. 64 โดย ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

FACTSHEET สถานการณ์ #COVID19 ไทย
16 มี.ค.64 ณ 11.30น.

พบผู้ป่วยเพิ่ม 149
– มา รพ./ผู้สัมผัส 21
– ค้นหาเชิงรุก 123
– เข้า SQ 5

หายป่วยเพิ่ม 65
ตายเพิ่ม 0

รวมป่วย 27154
หาย 26299
ตาย 87

#ชัวร์ก่อนแชร์#CoronaVirusFacts#สถานการณ์โควิดวันนี้