FACTSHEET [ภาพรวม] สถานการณ์โควิด-19 #COVID19 ในไทย ณ 3 มี.ค. 64 โดย ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

FACTSHEET สถานการณ์ #COVID19 ไทย
3 มี.ค.64 ณ 11.30น.

พบผู้ป่วยเพิ่ม 35
– มา รพ./ผู้สัมผัส 17
– ค้นหาเชิงรุก 8
– เข้า SQ 10

หายป่วยเพิ่ม 63
ตายเพิ่ม 0

รวมป่วย 26108
หาย 25483
ตาย 84

#ชัวร์ก่อนแชร์#CoronaVirusFacts#สถานการณ์โควิดวันนี้