FACTSHEET [ภาพรวม] สถานการณ์โควิด-19 #COVID19 ในไทย ณ 1 มี.ค. 64 โดย ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

FACTSHEET สถานการณ์ #COVID19 ไทย
2 มี.ค.64 ณ 11.30น.

พบผู้ป่วยเพิ่ม 42
– มา รพ./ผู้สัมผัส 35
– ค้นหาเชิงรุก 4
– เข้า SQ 3

หายป่วยเพิ่ม 96
ตายเพิ่ม 1 (ชายไทย 92 ปี ปทุมธานี มีโรคประจำตัว)

รวมป่วย 26073
หาย 25420
ตาย 84

#ชัวร์ก่อนแชร์#CoronaVirusFacts#สถานการณ์โควิดวันนี้