FACTSHEET [ภาพรวม] สถานการณ์โควิด-19 #COVID19 ในไทย ณ 14 ก.พ. 64 โดย ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

FACTSHEET สถานการณ์ #COVID19 ไทย
14 ก.พ.64 ณ 11.30น.

พบผู้ป่วยเพิ่ม 166
– มา รพ./ผู้สัมผัส 49
– ค้นหาเชิงรุก 89
– เข้า SQ 28

หายป่วยเพิ่ม 931
ตายเพิ่ม 0

รวมป่วย 24571
(ในจำนวนนี้ อาการหนัก 23)
หาย 22111
ตาย 80

#ชัวร์ก่อนแชร์#CoronaVirusFacts#สถานการณ์โควิดวันนี้