FACTSHEET [ภาพรวม] สถานการณ์โควิด-19 #COVID19 ในไทย ณ 10 ม.ค. 64 โดย ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์

FACTSHEET สถานการณ์ #COVID19 ไทย
10 ม.ค.64 ณ 11.30น.

พบผู้ป่วยเพิ่ม 245
– มา รพ./ผู้สัมผัส 181
– ค้นหาเชิงรุก 43
– เข้า SQ 21
หายป่วยเพิ่ม 882
ตายเพิ่ม 0

อาการหนัก 17
รวมยังป่วยอยู่ 3803

รวมป่วย 10298
หาย 6428
ตาย 67

#ชัวร์ก่อนแชร์#CoronaVirusFacts#สถานการณ์โควิดวันนี้