วิถีใหม่บ้านพักผู้สูงอายุ “คัดกรอง-สวมหน้ากาก-ห้ามหอม”