มาตรการควบคุมหลัก สำหรับสระว่ายสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม