กทม.กำหนดมาตรการ-ข้อแนะนำหลังผ่อนปรนเปิดบางสถานที่-กิจกรรม