สรุปสถานการณ์โควิด-19 ในรอบ 4 เดือน | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (31 ก.ค.63)

– สรุปสถานการณ์โควิด-19 ในรอบ 4 เดือน
– ถอดบทเรียนฟ้าหลังฝน เส้นทางที่ทำให้ไทยติดอันดับประเทศที่ระบบสาธารณสุขยอดเยี่ยมระดับโลก

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19