ตกงาน! ถูกเลิกจ้าง! มีมาตรการคุ้มครองอย่างไร | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (30 เม.ย. 63)

🦠 ตกงาน! ถูกเลิกจ้าง! มีมาตรการคุ้มครองอย่างไร ต้องดู
🦠 ฝีมือคนไทย! นวัตกรรมอาคารปลอดเชื้อ ห้องตรวจเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ พาพ้นพิษโควิด-19