ใกล้ความจริงแค่ไหน? กับวัคซีนโควิด-19 | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (26 พ.ค.63)

ลุ้น! ความหวังวัคซีนโควิด-19
คนละไม้คนละมือ นักศึกษาบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์เฉพาะกิจ