เช็กก่อน แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัยไกลโควิด | ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19 (24 ก.ค.63)