รับมือ “ไข้เลือดออก” ท่ามกลางโควิด-19 | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (24 มิ.ย.63)

ระวัง! โควิด-19 ปะทะไข้เลือดออก
ต้องรอด! ธุรกิจจัดเลี้ยง สัมมนาสู่ชีวิตวิถีใหม่

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19