รพ.ศูนย์ยะลา หน้ากากไฮเทค | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (22 มิ.ย.63)

เจาะลึกหน้ากากอนามัยสุดไฮเทค
เร่งหาทางรอดเพื่อคนดนตรีในภาวะโควิด-19

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19