พลาสมาจากผู้ติดเชื้อ สู่การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (21 พ.ค.63)

ไทยเดินหน้าใช้พลาสมารักษาผู้ป่วยโควิดแล้ว
หุ่นยนต์ AI ทางเลือกของห้างสรรพสินค้าในยุค NEW NORMAL