แพทย์เตรียมระลอก 2 โควิด-19 สายพันธุ์ G | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (20 ก.ค.63)

แพทย์พร้อมรับมือโควิด-19 สายพันธุ์ G
เรียนรู้นวัตกรรมสเปรย์ฉีดพ่นหน้ากาก

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19