พร้อมรับนักท่องเที่ยว เกาะเสม็ด-ระยอง | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (17 ก.ค.63)

ระยอง , เสม็ด พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว
เปิดตัวแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ มุ่งเป้าการเรียนออนไลน์สัมฤทธิ์ผล

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19