เคสเเปลก “โควิด-19” พบเชื้อในน้ำไขสันหลัง | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (15 ก.ค.63)

เคสแปลก! ไม่มีไข้แต่ตรวจพบเชื้อในน้ำไขสันหลัง
ปรับตัวอย่างไร? ไกด์นำเที่ยวยุคโควิด-19

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19