เจาะลึกยาต้านไวรัส ความหวังของผู้ติดเชื้อ | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (12 พ.ค.63)

เจาะลึกยาต้านไวรัส ความหวังของผู้ติดเชื้อ
วัดสวนแก้ว ที่พึ่งคนไร้บ้าน

#9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19