ความเสี่ยงคนอ้วน กับโควิด-19 | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (10 มิ.ย.63)

อ้วน! เสี่ยงโควิด -19 จริงหรือ?
นวัตกรรมทันสมัยติดตามสุขภาพทางไกลด้วย Tele-Monitoring

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19