ห่วงใยบุคลากรกับมาตรการความปลอดภัยในรั้ว มสธ. | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (8 พ.ค.63)

มสธ.ออกมาตรการดูแลความปลอดภัย ห่วงใยบุคลากร
ผู้นำด้านนวัตกรรมพลาสติกและเคมี ร่วมมือร่วมใจผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมต่อสู้โควิด-19

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19