คลายล็อก จ.น่าน จังหวัดที่ปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (05 มิ.ย.63)

“น่าน” จังหวัดปลอดโควิด! พร้อมคลายล็อก
“บางแสน” จัดระเบียบใหม่ สร้างความปลอดภัยมั่นใจกว่าเดิม

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19