ฝึกหายใจ เพื่อฟื้นฟูปอด | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (5 พ.ค.63)

หายใจอย่างไรเพื่อฟื้นฟูปอด จากผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง
Unseen! สวนสัตว์เปิดที่ถูกปิด หลายชีวิตต้องรับผลกระทบ 🦁 🐒 🦒

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19