ตรวจเชื้อเชิงรุก ด้วย “ปัตตานีโมเดล” | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (04 มิ.ย.63)

ตรวจเชิงรุก! “ปัตตานีโมเดล” สู่ “ไทยแลนด์โมเดล”
พิสูจน์! นวดแผนโบราณแบบฉบับ “New normal”

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19