เจาะลึกศูนย์ควบคุมโรค “State Quarantine” | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (03 มิ.ย.63)

เจาะลึกควบคุมโรคเข้มแข็งด้วยวิธี “State Quarantine”
ชมนวัตกรรมรถเข็นขายของยุค New normal

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19