รู้เท่าทัน ฟังให้ชัด “โควิด-19 ระลอก2” | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (02 มิ.ย.63)

ฟังให้ชัด! ข้อเท็จจริงโควิดระลอก 2 ชมนวัตกรรมรถเข็นขายของยุค New normal #ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19