9 วิธีหนี COVID-19

รวบรวม 9 วิธีหนี COVID-19 มาฝากกัน

  1. ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
  2. ใส่หน้ากากอนามัย/ผ้า เมื่อต้องออกจากบ้าน
  3. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน
  4. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
  5. ยืนห่างจากคนอื่น อย่างน้อย 1-2 เมตร
  6. หากต้องซ้อนมอเตอร์ไซต์ควรนั่งหันข้าง
  7. กินอาหารปรุงสุกใหม่ ควรแยกสำรับอาหาร
  8. แยกของใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น
  9. เมื่อกลับถึงบ้านควรรีบอาบน้ำทันที

ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้ ถ้าเราช่วยกัน