3 หน่วยงาน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร พืช ประมง ปศุสัตว์

เกษตรกรต้องรู้ 3 หน่วยงาน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร พืช ประมง ปศุสัตว์ การตรวจสอบการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ได้ ดังนี้ 

Website : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/ หรือ LINE Official กรมปศุสัตว์ ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. แอด Line Official กรมปศุสัตว์ : @dldthailand หรือ https://lin.ee/4uZSAjz
2. เข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร” ด้านล่าง
3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หาก เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อความ “มีชื่ออยู่ในทะเบียน” 
หาก ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะแสดงข้อความ “ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”

หากต้องการขึ้นทะเบียนรายใหม่โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวบุคคล ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบสามารถติดต่อได้ที่ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
โทร.02-653-4444 ต่อ 2341 ในวันและเวลาทำการ