ไม่อยากติดเชื้อ COVID-19 ต้องทำอย่างไร?

3. ไม่ไปในที่แออัด หลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการไอจาม


4. หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากผ้า


5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะ หรือเจลแอลกอฮอล์


6. ไม่ควรเอามือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก


7. รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว


ที่มา : นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโลก

1.ติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้
2.หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น
3.ไม่ไปในที่แออัด หลีกเลี่ยงผู้ที่มีอาการไอจาม
4.หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากผ้า
5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะ หรือเจลแอลกอฮอล์
6.ไม่ควรเอามือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก
7.รับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว


ที่มา : นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโลก