ไทยพบผู้ติดเชื้อCOVID-19เลขหลักเดียว 7 วันติด!

ข่าวดีสำหรับประเทศไทย ครบ 7 วันแล้วที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลักเดียว โดย

เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.63 ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 9 ราย

วันที่ 28 เม.ย.63 ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 7 ราย

ในวันที่ 29 เม.ย.63 ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย

วันที่ 30 เม.ย.63 ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 7 ราย

วันที่ 1 พ.ค.63 พบผู้ติดเชื้อเพียง 6 ราย

วันที่ 2 พ.ค.63 พบผู้ติดเชื้อเพียง 6 ราย ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีที่ตัวเลขลดลง

และในวันนี้ วันที่ 3 พ.ค.63 พบผู้ติดเชื้อเพียง 3 ราย

เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับวันแรก แต่เราต้องไม่ประมาท เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันล้างมือบ่อย ๆ และช่วยกันอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะคะ