แนะ 4 วิธีเผือกถูกจุด สร้างสังคมปลอดความรุนแรงยุคโควิด-19