แนะวิธีบริจาคสิ่งของและอาหารในช่วงโควิด-19

แนะวิธีบริจาคสิ่งของและอาหารในช่วงโควิด-19

เฟซบุ๊กแฟนเพจไทยคู่ฟ้า แนะวิธีบริจาคสิ่งของและอาหารอย่างไร? ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งทางที่ดี ควรแจ้งหน่วยงานรัฐก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดระเบียบ และเว้นระยะห่างทางสังคม

ฝากย้ำเตือน ไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธา เพื่อให้น้ำใจและความช่วยเหลือของท่านไปสู่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างทั่วถึง รวมถึงไม่เป็นการทำให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ขึ้นในประเทศ โดยก่อนการบริจาคอาหารและสิ่งของทุกครั้ง ขอให้ท่านแจ้งให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทราบก่อนการบริจาค

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. สายด่วน ศูนย์ กทม. 1155 ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 1567 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง