แนะผู้ปกครองเตรียมพร้อมการเปิดเรียน

สธ.ให้คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองเพื่อเตรียมพร้อมบุตร-หลานในการเปิดเรียน ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

  1. กลับสู่กิจวัตร กิจกรรม จัดตารางเวลาเหมือนไปโรงเรียน (การกิน การนอน การเรียนรู้)
  2. เตรียมพร้อมการรักษาสุขภาพอนามัยแก่บุตร-หลาน ขณะไปโรงเรียน (แนะนำเด็กให้สวมใส่หน้ากากผ้าตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม)
  3. ผู้ปกครองควรใช้เวลาพูดคุยสื่อสาร ทำความเข้าใจกับบุตร-หลานถึงชีวิตวิถีใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับการปรับตัว

ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ข้อมูลณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563