แนวทางรับมือโควิด-19ในต่างประเทศ

เรามาดูแนวทางรับมือโควิด-19ในต่างประเทศ กันว่ามีอะไรบ้าง

-เกาหลีใต้ ยังพบการระบาดการติดเชื้อโควิด-19 แบบกลุ่มอย่างต่อเนื่องและที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการควบคุมการระบาด คือมีผู้ติดเชื้อ 25-35% ที่ไม่แสดงอาการ

-บราซิล เป็นประเทศแรกนอกสหราชอาณาจักรที่อนุญาตให้ทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนต้าน โควิด-19 ในประเทศ ซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนนำร่องที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและจะทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เคยติดเชื้อ โควิด-19 มาก่อน ผ่านการทดลองและใช้ได้ผลกับลิงในห้องวิจัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบกับอาสาสมัคร 10,000 คนในสหราชอาณาจักร เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของวัคซีน

-อาเซียน+3 รัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกับ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (อาเชียน+3) เห็นความสำคัญของการเปิดตลาด ซึ่งเป็นความจำเป็น “เร่งด่วน” เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ โควิด-19 ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

โดยได้ตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการใดๆ ที่ส่งผบกระทบต่อการไหลเวียนสินค้าที่จำเป็น เช่น อาหาร ยา และเวชภัณฑ์ในภูมิภาค ตลอดจนเดินหน้าแก้ไขอุปสรรคทางการค้าร่วมกัน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 63 โทรสายด่วน 1111