แนวทางปฏิบัติในการเข้าประเทศไทย ช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน