เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรับเงินช่วยเหลือภายใน 15 พ.ค. นี้