เรื่องต้องรู้! 8 ข้อควรปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสถานการณ์ Covid-19