เปิดตัวเว็บไซต์ BOT COVID-19 รวมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน