เตรียมตัวให้พร้อม เปิดขั้นตอนลงทะเบียน“เราเที่ยวด้วยกัน”