เช็กเลย! อะไรเปิดเพิ่มบ้างผ่อนปรนเฟส 3 เริ่ม 1 มิ.ย. นี้