เชื้อโควิด-19 อยู่ที่ไหนเยอะที่สุด

สารคัดคลั่ง คือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่แตกต่างกันไป เมื่อติดเชื้อโควิด-19 เชื้อจะไปสะสมในสารคัดหลั่งชนิดต่างๆ
ในปริมาณไม่เท่ากัน

น้ำมูก มีเชื้อ COVID-19 มากที่สุด ประมาณ 97.9% การตรวจหาเชื้อ จึงตรวจจากน้ำมูกเป็นหลัก

น้ำตา มีเชื้อ COVID-19 ประมาณ 1.1%

ในลำคอ มีเชื้อ COVID-19 ประมาณ 60% คุณหมอจะเก็บตัวอย่างจากบริเวณคอเพื่อตรวจหา COVID ด้วย

น้ำลาย มีเชื้อ COVID-19 ประมาณ 88.6%

อุจจาระ มีเชื้อ มีเชื้อ COVID-19 ประมาณ 70.8% เข้าห้องนำสาธารณะ อย่าลืมเปิดฝาก่อนกดชักโครก และล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที

ในเลือด มีเชื้อ COVID-19 ประมาณ 12.3% การบริจากเลือดเลยต้องคัดกรองอย่างดีถ้าเปฌนกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าเพิ่งมาบริจาคเลือด

ปัสสาวะ อสุจิ และน้ำหล่อลื่นจากช่องคลอด ไม่พบเชื้อ COVID-19