เกษตรกรกลุ่ม 3 กว่า 7.4 หมื่นราย รับเงิน 15,000 บาท ก.ค.นี้