เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชน

เช็กตัวเองเข้าข่ายผู้ป่วยต้องสงสัยที่ใช้ในปัจจุบันโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่?

-เริ่มรู้สึกมีไข้ หรืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หากใช่ มีอาการใดในข้อต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก

-สัมผัสผู้ป่วยโควิท-19

-เดินทางไปยัง หรือ มาจากต่างประเทศ

หากเข้าเกณฑ์ จะได้รับการตรวจฟรีที่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ไม่ว่าผลจะเป็นลบหรือบวก หากไม่เข้าเกณฑ์จะไม่ได้รับสิทธิตรวจฟรี

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 เมษายน 2563