“สุชาติ” เร่งหาตำแหน่งงานว่างรองรับตกงานกว่า 7 แสน