สธ.คุมเข้มต่อเนื่อง “ศูนย์เด็กเล็ก” ป้องกันโควิด-19