ศธ.ไม่บังคับสี หน้ากากอนามัย ใส่แล้วปลอดภัย ก็พอ

กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ! ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัยขอให้นึกถึงความปลอดภัยนักเรียนเป็นหลัก

ไม่ว่าจะมีลวดลายหรือไม่ก็ตาม

กพฐ. ให้โรงเรียนทุกแห่งยืดหยุ่นในเรื่องนี้ ขอให้ทุกคนในโรงเรียนสวมใส่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นหลัก

สายด่วนการศึกษา 1579

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ