ลงทะเบียนรับ PPE ฟรี สำหรับ สถานพยาบาล/คลินิก/สมาชิกทันตแพทย์สมาคมฯ

โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ PPE ฟรี สำหรับสถานพยาบาล/คลินิก/สมาชิกทันตแพทย์สมาคมฯ ได้ที่

https://www.thaidental.or.th/main/page/335/th/ลงทะเบียนรับPPEฟรีสำหรับสถานพยาบาลคลินิกสมาชิกทันตแพทย์สมาคมฯ.html

โดยทางทันตแพทยสมาคมฯ จะจัดส่ง PPE ให้กับ

1.สมาชิกของสมาคมที่ลงทะเบียนท่านละ 30 ตัว

2.สถานพยาบาล/คลินิก ที่มีทันตแพทย์ 1-2 คน จำนวน 50 สำหรับสถานพยาบาล/คลินิก

3.สถานพยาบาล/คลินิก ที่มีทันตแพทย์ มากกว่า 2 คน ขึ้นไป 100 ตัว

ทั้งนี้ อาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยน จำนวน ตามความเหมาะสมของข้อมูลทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ท่านลงทะเบียนเข้ามา